Praktische Informatie

Wanneer u voor onze school kiest volgen we de volgende stappen:

1. Kennismaken:

U kunt telefonisch of per mail een afspraak maken om kennis te maken op school. U krijgt dan een rondleiding door onze school en eventueel de rest van het gebouw. De directeur geeft u alle belangrijke informatie en u heeft alle gelegenheid om vragen te stellen. Tijdens de kennismaking wordt de aanmeldprocedure toegelicht.

2. Aanmelden:

U meldt uw kind aan met behulp van het aanmeldformulier. U krijgt dit formulier op school. Het ingevulde formulier geeft u weer af bij de directie. Wanneer u denkt dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, geeft u dit ook aan. Wij gebruiken het hele eerste jaar, om te onderzoeken of het aanbod op De 7-Sprong toereikend is voor een kind met een specifieke ondersteuningsbehoefte.

3. Inschrijven:

 Wanneer het aanmeldingsformulier binnen is, wordt u uitgenodigd voor een gesprek met de leerkracht van groep 1. U kunt dan samen overleggen over de wenperiode voor uw kind.

Meer praktische informatie

Luizenpluis

Op iedere school waar kinderen bij elkaar komen en samen leven, ligt het risico van hoofdluis op de loer. Geen schande natuurlijk, maar wel vervelend. Wij proberen hier goed op te letten door één keer per maand alle kinderen te onderzoeken op luizen en neten. Het luizen-opsporings-team, bestaande uit twee moeders uit de ouderraad, heeft inmiddels de nodige ervaring. Ook met vragen kunt u bij hen terecht. Momenteel bestaat het LOT uit Johanna Boender.

Gymnastiek

De kinderen van groep 1 en 2 krijgen gymnastiek van hun eigen juf. De kinderen van vanaf groep 3 tot en met 8 krijgen wekelijks gymnastiekles van een vakleerkracht. De Groenling beschikt over een eigen gymlokaal in het pand. 

KOM-gesprekken (Kind-Ouder-Medewerker)

Het is fijn voor kinderen om te zien dat papa en mama een goede relatie met de juffen en meesters hebben. Dat ze samen hetzelfde doel voor ogen hebben; het kind ondersteunen zichzelf te ontwikkelen. Dit laten we zien door de gesprekken met de kinderen erbij te voeren.

Hoe ervaart uw kind de moeilijkheid of juist het gemak van de vakken? Voelt uw kind zich veilig op school? Durft uw kind zichzelf te laten zien en heeft het genoeg vriendjes? We hebben op deze manier, meerdere keren in het schooljaar de gelegenheid om elkaar te treffen. Dit zijn mooie open gesprekken, waar we samen bespreken hoe we de komende periode met elkaar te werk gaan.

Schoolgruiten

School+groente+fruit=Schoolgruit. Ieder jaar doen we hieraan mee. Het doel is om minimaal twee keer per week, in de ochtendpauze een stuk fruit te eten. Dit om kinderen te laten zien dat een gezonde voeding belangrijk is voor je weerstand, overgewicht en een gezond leven. De gezonde snacks worden kosteloos aangeboden. 

Leerlingenraad

'Het is belangrijk en leuk om mee te denken met de ontwikkeling van school"

(leerling groep 6)

Op De 7-Sprong hechten we waarde aan de mening van de kinderen. We hebben dan ook een leerlingenraad. Deze raad bestaat uit 5 kinderen uit de groepen 5 t/m 8. Samen met een leerkracht, overleggen zij over veranderingen en activiteiten die op de school kunnen plaatsvinden. Kinderen voelen zich hierdoor meer betrokken en medeverantwoordelijk. De coachende leerkracht ziet toe op de procedures en afspraken binnen de leerlingenraad. Ook is zij contactpersoon tussen de leerlingenraad en het team. De raad komt 4 a 5 keer per jaar bij elkaar. Na een jaar komen er nieuwe leerlingen bij in de leerlingenraad. 

Doelen die bereikt zijn:

* Groep 8 wilde niet steeds al het speelmateriaal moeten opruimen op het schoolplein, terwijl ze er niet mee hebben gespeeld. Iedere groep ruimt nu zijn eigen spullen op

* Het plafond van het leerplein mocht wel wat gezelliger. Het plafond is nu versierd met kunstwerken van de kinderen.