Ouderbetrokkenheid    

"Kleine moeite, groot plezier"

(hulpmoeder groep 3/4)

 

Een school maak je met elkaar. Het moet een plek zijn waar iedereen zich op zijn gemak voelt en graag komt. Het is fijn voor kinderen om te zien dat papa en mama een goede relatie met de juf of meester hebben. Dat ze samen hetzelfde doel voor ogen hebben; het kind ondersteunen zichzelf te ontwikkelen. Samen ervaren hoe ver ieder kind kan springen. Als er een goede samenwerking is tussen leerkracht en ouders, leren kinderen beter en is de sfeer op school beter. Daarbij komt ook dat we ouders nodig zijn om sommige activiteiten te ondersteunen en/of te organiseren. Onze verbondenheid laten we zien door op huisbezoek te gaan of in de tien minuten gesprekken die wij samen met de kinderen voeren. We bespreken de leerprestaties en het gevoel van welbevinden met elkaar. Door open en eerlijk met elkaar te overleggen, proberen we een veilige en warme leeromgeving te bieden.

Om het jaar vragen we om de mening van zowel ouders en kinderen als de teamleden, over hun bevindingen van onze school. Dit doen we met een digitale vragenlijst. Wat vinden we dat goed gaat op De 7-Sprong en wat kan er nog beter?

Wij zijn trots dat we het ouderbetrokkenheid certificaat 3.0 van onderwijsbureau CPS hebben mogen ontvangen. Zij hebben ervaren dat we als school en ouders goed samen werken om het leren en de ontwikkeling van de kinderen te ondersteunen, zowel thuis als op school!


Voor meer informatie over ouderbetrokkenheid van CPS, verwijzen we graag naar de site: CPS Ouderbetrokkenheid 3.0