In de schoolgids kunt u lezen hoe de opzet van ons onderwijs is, wat wij verstaan onder zorg voor kinderen, wat van ouders wordt verwacht en wat ouders van school kunnen verwachten. Om de schoolgids 2023/2024 te lezen klik hier.