Onze Visie  

Onze school is een school waar kinderen niet alleen iets leren op cognitief gebied, maar waar ze ook een houding ontwikkelen van zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag. Alle kinderen kunnen leren, ieder met zijn eigen mogelijkheden en talenten. De sfeer waarin kinderen opgroeien is van groot belang om een volwaardig mens te worden. We streven naar een manier van omgaan met elkaar waar kinderen het fijn vinden om te spelen en te werken. Wij vinden het belangrijk dat er een vriendelijk en veilig klimaat is met orde en regelmaat. Pas als een kind zich veilig voelt kan het zich optimaal ontwikkelen. Wij hechten veel waarde aan een goed contact met ouders en betrekken hen bij de school. 

"samen zorgen we voor elkaar"

(Gerlinda Rijskamp, juf groep 7)
 

In 7 sprongen gaat een kind door de basisschool. Ieder jaar zal het de sprong maken naar de volgende groep en zich blijven ontwikkelen. In deze vormende periode bieden wij de rust en structuur die nodig is om goed te kunnen leren. Want een kind leert het best als het zich veilig, vertrouwd en geborgen voelt!

Identiteit

Onze gemoedelijke school zit in een modern gebouw genaamd de Groenling. Er heerst een fijne, warme sfeer. Leerlingen voelen zich hier thuis en bij de leerkrachten kun je gemakkelijk binnenlopen.

We vinden het belangrijk dat de kinderen weten dat ze er mogen zijn. We vinden het ook belangrijk dat kinderen zien en voelen dat ouders en leerkrachten een goede band hebben, en zich gezamenlijk inzetten om het beste uit de kinderen te halen.

In ons onderwijs proberen we ook de juiste waarden mee te geven. Dit maakt ons bijzonder. De waarden van De 7-Sprong komen naar voren in de verhalen die we vertellen vanuit het geloof. De Bijbel vormt hiervoor de basis. We leren ze respect te hebben voor elkaar en de wereld om hen heen. Vanzelfsprekend besteden we ook aandacht aan de christelijke feestdagen, en vieren we die ook vaak samen met de ouders.

De schooldag

Als de leerlingen 's ochtends de school binnenlopen worden ze gezien. Letterlijk én figuurlijk! Ze worden persoonlijk begroet en we willen weten wat er in ze omgaat. Er is echt oog voor het kind. In de klas helpen we de kinderen om zich helemaal te ontwikkelen. Iedereen mag dat doen op zijn of haar niveau. We bieden hulp aan waar dat nodig is en bieden   extra uitdaging aan waar dat kan. 

De school is een mini-maatschappij, waar de leerlingen alles leren wat ze   nodig hebben in de wereld buiten school. Dit zijn vaardigheden zoals lezen   en rekenen, maar ook belangrijke waarden die van betekenis zijn in hun   leven. Zoals hoe je met elkaar omgaat en hoe je kunt samenwerken met   elkaar. Zodat ze aan het eind van groep 8 klaar zijn voor de volgende   sprong.

Aan het begin van de schooldag komen de kinderen binnen tussen kwart  over 8 en half 9. De kinderen worden afgezet bij het hek en verwelkomd  door een juf. Leerlingen die moeite hebben met afscheid worden door de  ouders naar binnen gebracht. Iedereen heeft zijn eigen locker waar de  jassen en tassen in kunnen. Daarna gaan ze naar de klas waar juf of  meester ze begroet, en pakken alvast de spullen die ze nodig zijn om hun  taken te kunnen maken. Voor een korte mededeling kunt u altijd even  binnenkomen. Andere zaken kunnen het beste na schooltijd worden  besproken. 

Onze dag is afgelopen om 14.15 uur. De kinderen gaan via de voordeur naar buiten, en worden door de leerkrachten naar het hek begeleid. Ouders kunnen buiten het hek de kinderen opwachten. U dient er voor te zorgen dat er bij het wegrijden met de auto, geen gevaarlijke situaties ontstaan. Het is nog beter wanneer u op de fiets komt of lopend wanneer u dichtbij woont.

VCO               

C.B.S. De 7-Sprong is onderdeel van VCO. Dit is een vereniging voor christelijk basisonderwijs met twintig scholen in Midden- en Oost Groningen. Samen willen wij elk kind verder laten groeien tot een waardevol mens in de wereld.