Info omtrent nieuw schooljaar 2020/2021

14 augustus 2020

Ingang voor groep 1 en 2 en voor groep 3 t/m 8


CBS de 7Sprong heeft dezelfde lokalen als vorig jaar. Echter is er wel gewisseld met de groepen. Groep 1 en 2 krijgen komend jaar les in de voorste twee lokalen van de nieuwe plek van de Willibrordus. De lokalen van juf Anja en juf Dorien zijn al helemaal ingericht. Beide groepen beginnen met 11 leerlingen. De kinderen gaan eerst goed wennen in het eigen lokaal. De plek voor de jassen in het halletje is al klaargemaakt en het kleutertoilet is naast het lokaal van juf Anja. Beide kleuterlokalen zijn verbonden met een tussendeur. Er zal ook door de groepen met elkaar worden gespeeld.

De ouders van groep 1 en 2 gaan maandagmorgen naar binnen bij het hek met de ballonnen. De ouders brengen de kinderen tussen 8.15 en 8.30 uur in de klas. Voor deze maandagmorgen maken we een uitzondering met ouders in de school. De juffen zullen de andere dagen bij het hek wachten en dan de kinderen mee naar binnen nemen.

De leerlingen van groep 3 t/m 8 nemen de deur van de 7Sprong. De leerlingen van groep 3 mogen tot de deur van het lokaal worden gebracht. De overige dagen zullen de juffen bij het hek wachten. De leerlingen van groep 4 t/m 8 nemen afscheid bij het hek en gaan zelfstandig naar binnen.

 Corona

In verband met het virus Corona gelden er nog steeds maatregelen voor de scholen. We volgen het protocol voor het basisonderwijs.

Daarnaast is er een speciaal protocol voor het gymonderwijs die we volgen.

De volgende punten zijn erg belangrijk:

- Alle leerlingen gaan naar school en hoeven geen 1.5 meter tot elkaar te houden.
Volwassenen moeten wel 1.5 meter tot elkaar bewaren.
- De school zorgt ervoor dat er voldoende materialen aanwezig zijn voor het handen wassen en handen drogen.
- De leerlingen wassen hun handen meerdere keren per dag 20 tellen. Bij binnenkomst handen wassen, voor het fruit eten, na het buitenspelen en na toiletgebruik.
- De school zorgt voor het extra schoonmaken van de toiletten.
- Hoesten en niezen in je elleboog.
- De leerlingen mogen nu zowel buiten als binnen gymmen.
- Er mag weer gezongen worden door de leerlingen.
- Oudergesprekken mogen in de school plaatsvinden, mits er de 1.5 m afstand wordt gehouden.

Thuisblijfregels:
Heeft u twijfels over het wel of naar school sturen van uw kind bij klachten? Bel dan gerust om even te overleggen of gebruik de beslisboom (zie mail) om uw te helpen bij uw besluit. 

Meer informatie over het nieuwe schooljaar kunt u vinden in de nieuwsbrieven op deze website en in de mail.

terug naar overzicht
Media
  • artistic-2063_1920