11 mei weer naar school

24 april 2020

Hieronder volgt een samenvatting van de informatiebrief die naar alle ouders is verstuurd, de volledige brief kunt u vinden onder het kopje: Nieuwsbrief

11 mei weer terug naar school

 In het overleg met het team hebben we ervoor gezorgd dat ieder kind twee dagen naar school kan gaan. Een rooster van de leerlingen is naar alle ouders toe gemaild. U kunt daar de groepsindeling lezen en op welke dagen de kinderen naar school gaan. U leest dan ook welke juf voor de groep staat.

We beginnen met de zogenaamde bronzen weken. Aandacht voor het welzijn van de kinderen. Wij worden als school bijgestaan door het School Maatschappelijk Werk. 

Een feit is dat ouders niet mee naar binnen mogen. U moet achter het hek blijven. Juf Anja zal in het vak van de fietsen staan om de kinderen van groep 1 en 2 op te vangen. Afscheid nemen voor het hek. De kinderen van groep 3 en hoger gaan zelf naar binnen. Zij zijn al heel zelfstandig en kunnen dat goed. Juf Anja gaat aan het eind van de dag, samen met de kinderen naar buiten. Wij hebben dan overzicht welk kind naar het hek kan. Wij verwachten dat u bij het ophalen van de kinderen ook 1,5 meter in acht neemt. De ouders met kinderen in de kleuterleeftijd graag in de buurt van het hek. De overige ouders die ophalen, iets verder weg op de stoep.

De kinderen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Wij als volwassenen proberen dat met de kinderen die iets ouder zijn wel in acht te nemen.

We doen  veel aan onze hygiëne. We wassen onze handen, niezen en hoesten in onze elleboog. Met snuiten en handen afdrogen gebruiken we papieren doekjes. Onze vereniging zorgt ervoor dat iedere groep voldoende papieren handdoekjes, zeeppompjes en desinfecterende handgels heeft. 

Dat betekent ook veel voor het schoonmaken op school. De toiletten zullen extra worden schoongemaakt. Deurklinken worden ook extra meegenomen. Toetsenborden en zaken waar meerdere kinderhanden aan zitten worden voor en na gebruik schoongemaakt.

We zijn één van de scholen van de Groenling. Met de andere scholen is afstemming geweest op het gebruik van de entrees, pauzes en loopbewegingen in de Groenling.

De kinderen gaan twee dagen naar school en voor de andere dagen is er thuisonderwijs geregeld net als nu. Wel doen we dat iets minder uitgebreid. We kunnen nu instructies geven op de dagen dat de kinderen op school zijn.

De ouders die cruciale beroepen hebben, kunnen nog steeds gebruik van maken van opvang. Graag vroegtijdig aangeven.

Thuisblijfregels gezondheid van de leerlingen.

De school past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe.

Specifiek zijn er de volgende maatregelen van kracht:

• Leerlingen met corona gerelateerde klachten blijven thuis.

• Leerlingen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD met toestemming van ouder(s)/verzorger(s).

• Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/ verzorger(s) in overleg met de school).

<span style="mso-bidi-font-family:&quot;IBM Plex Sans&quot;; color:black">• Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school

Mocht u toch nog vragen hebben, graag even bellen. Wij zien ernaar uit om op 11 mei weer te beginnen

terug naar overzicht
Media
  • boy-160168_640